Het project “HBV voor zon” is alleen voor huurders van Etten-Leur en omliggende dorpen. Of er in Breda ook soortgelijke projecten komen valt buiten de scope van dit project. In Roosendaal is het project “Kom het dak op” gestart informatie is te vinden via https://www.komhetdakop.nl/